info@west-algarvegolf.com | info@golftrips.nu 06 53 48 39 92 GGTO IAGTO VvKR logo

Disclaimer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt op 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit privacybeleid omschrijft welke impact dit heeft op West Algarve Golf / Golftrips.nu en welke maatregelen er genomen zijn om er zo veel mogelijk naar te streven om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen.

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een uitgebreide en complexe wettekst. Dit document is een interpretatie hiervan en biedt richtlijnen voor de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoewel dit document met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kan West Algarve Golf / Golftrips.nu niet geheel garanderen dat deze informatie volledig en actueel is. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend aan de informatie in dit document en het kan niet worden opgevat als een concreet juridisch advies. Privacy is een continu proces dat aan allerlei veranderingen onderhevig is. Het is dan ook de volledige verantwoordelijkheid van West Algarve Golf / Golftrips.nu om te (blijven) voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin de officiële wettekst leidend is.